Close

Organigrama

Directiva

Presidente
Juan José Fuentes Varela

Vicepresidente
Raul José Fuentes Sánchez

Secretaria
Marta Ríos Varela

Vogais
María Blandina Sánchez Esmoris
Alejandra Hurlé Cueto
Omaira Domínguez Carballo
Esperanza Álvarez Lorenzo

¿A que agardas para facerte socio?